Bank BPH Leszno

Bank BPH Leszno

Oddział w Lesznie

Kod 64-100
Lokalizacja ul. Słowiańska 54
Województwo wielkopolskie
Numer kierunkowy /65/
Telefon 525-65-00 (Centr.tel.), 525-65-22 (Sekret.), 525-65-07 do 08 (Kredyty), 525-65-16, 525-65-02 do 05 (Oper.Kasowe)
FAX 529-58-57, 525-65-04 (potw.czeków)
Godziny otwarcia – dni robocze 8.00-18.00

Podobne